Priznanje CIOFF-a za Međunarodni festival dječijeg folklora “Vaskršnji koncert”

Priznanje USOFFTU, sekcije CIOFF-a za BIH, za Međunarodni festival dječijeg folklora “Vaskršnji koncert” Banja Luka

Povodom proslave svog jubileja USOFFTU u BiH, sekcija Međunarodnog savjeta organizatora folklornih festivala i narodne umjetnosti -CIOFF-a u BIH dodjelila je priznanje za Međunarodni festival dječijeg folklora “Vaskršnji koncert” Banja Luka , za doprinos radu Sekcije CIOFF-a za Bosnu i Hercegovinu i očuvanje kulturnog naslijeđa Bosne i Hercegovine.