STRUKTURA ANSAMBLA

DIREKTOR:
Dobraš Marinko
Mobilni telefon: 00387 (0) 65 580 009
e-mail:m.folkmusicagenci@blic.net

TEHNIČKI SEKRETAR
Ćetojević Boško
Mobilni telefon: 00387 (0) 65 846 07

UMJETNIČKI RUKOVODILAC:
Koprena Marinko
Mobilni telefon: 00387 (0) 65 401 270
e-mail:marinko_koprena@hotmail.co

ŠEF ORKESTRA
Dobraš Dubravko
Mobilni telefon: 00387 (0) 63 980 657
e-mail:dobrasd@hotmail.com

UMJETNIČKI RUKOVODILAC – Sekcija Dragočaj – Dom kulture
Marić Milena
Mobilni telefon: 00387 (0) 65 328 531
e-mail:milenamaric18@yahoo.co

UMJETNIČKI RUKOVODILAC – Sekcija Šargovac – OŠ „Đuro Jakšić“
Milica Ubović
Mobilni telefon: 00387 (0) 65 388 705
e-mail:milica.ubovic94@gmail.com