Međunarodni festival dječijeg folklora “Vaskršnji koncert”

Prije 16 godina osmišljen je i realizovan projekat pod nazivom Međunarodni festival dječijeg folklora „Vaskršnji koncert“. Opšti cilj projekta je sačuvati i širiti folklor i tradicionalne umjetnosti, putem međunarodne saradnje u ovim oblastima, promovisati mir i prijateljstvo među narodima i njihovim državama.

Defile učesnika

Međunaroni festival dječijeg foklora „Vaskršnji koncert“ jedini je Festival dječijeg folklora u Bosni i Hercegovini (prvi je Festival folklora pokrenut na teritoriji Grada Banja Luka i šire) koji se približio standardima o organizaciji Međunarodnih Festivala folklora propisanih od Svjetske asocijacije folklora CIOFF® čiji smo punopravni član od 2014. godine. Ovim projektom smo pristupili i relizaciji Konvencije o očuvanju nematerijalnog kulturnog nasljeđa usvojene od strane UNESCO® na sjednici održanoj u Parizu 17.10.2003. godine. Festival svake godine ugosti između 380 i 450 učesnika sa prostora Balkana i Evrope.

Na prostorima RS i Federacije BiH folkor je vijekovima zauzimao značajno mjesto u kulturnom razvoju stanovništva. Iz tog razloga sačinjen je i projekat „Vaskršnji koncert“ sa zadatkom da građanima RS i Federacije BiH približi kulturu različitih zemalja Svijeta, ali i promoviše vlastitu bogatu nematerijalnu kulturnu baštinu. Vaskršnji Festival je multinacionalan, multikulturalan i multietičan čime značajno doprinosi bržem i efikasnijem pomirenju i uspostavljanju mirnog dijaloga. U proteklim godinama zahvaljijući Festivalu obnovljene su mnoge pokidane veze među ljudima a takođe su uspostavljene i veze na polju folklorne, muzičke kulture i diplomatije.

Pored folklora svake godine se na festivalu predstave izlagači tardicionalne narodne kuhinje, majstori starih zanata, proizvođači suvenira. Pored toga održi se niz radionica u kojima učestvuju sva djeca (spremanje starih jela, šaranje vaskršnjih jaja, crtanje na temu narodne nošnje, seminar folklora i vezenje zmijanjske pokrstice).

Radionice na festivalu

Međunarodni Festival dječijeg folklora „Vaskršnji koncert“ specifičnost svoga cilja vidi u postizanju interkulturalnog obrazovanja, jer svake godine nastoji građanima dovesti što više različitih ansambala iz cijelog svijeta i kroz direktnu komunikaciju s građanima izgraditi interkulturalni dijalog, interkulturalno obrazovanje i razumijevanje.
„Vaskršnji koncert“ je kroz dosadašnji rad ostvario jedan od svojih specifičnih ciljeva, postao je multukulturalan, multietičan i multinacionalan zahvaljujući šarenolikom miljeu gostujućih ansambala koji su do sada nastupali u programu Festivala predstavljajući svoje države, narode i nacionalne manjine, sa društveno prihvatljivim nacionalnim simbolima.

Festival je postao i putujući jer svake godine gostuje u nekoliko gradova Republike Srpske čime je ostvario još jedan od specifičnih ciljeva projekta.

Festival je do sada ugostio 224 folklorna ansambla iz Evrope i Balkana. Grad Banja Luku je u proteklih 15 godina posjetilo i upoznalo kulturnoistorijske znamenitosti i turističke destinacije Republike Srpske 9.900 djece i njihovih pratilaca.

Festivalska veče


Moto našeg festivala je

“UČINIMO SVE DA ZAPALJENE ISKRE NADE, ZA POMIRENJEM I MEĐUSOBNIM UVAŽAVANJEM, PRERASTU U OGANJ PRIJATELJSTVA NA PROSTORIMA BALKANA I CIJELOG SVIJETA“.