KUD ”Srpski vitezovi”

KUD ”Srpski vitezovi” je osnovan 2000. godine sa ciljem čuvanja, istraživanja i prezentovanja srpske kulturne baštine sa svih etničkih srpskih prostora. Društvo broji 140 aktivnih članova, raspoređenih u folklornu, muzičku, guslarsku sekciju i izvornu pjevačku grupu.
Društvo je do sada nastupalo na brojnim međunarodnim i domaćim festivalima. Najznačajniji nastupi su u Njemačkoj, Austriji, Mađarskoj, Poljskoj, Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj i Srbiji. Društvo je u Banjaluci uz redovne koncerte održalo i dvanaest humanitarnih koncerata, za bolesnu djecu i višečlane porodice.